Fredag d. 10. juli 2020 - �rgang 15

Tillægsbevillinger er blevet mere reglen end undtagelsen

26-05-2019

Både partierne imellem og internt i partierne er der uenighed om, hvordan ekstraordinære udgifter i Vesthimmerlands Kommune skal finansieres.

Af Jacob Dalgaard

Der kan komme uforudsete udgifter i enhver husholdning. Også i Vesthimmerlands Kommunes milliardstore husholdningsbudget kommer der udgifter, der ikke er forudset i budgettet.

Eksempelvis har Realdania i foråret besluttet at uddele 1 million kroner til cirka 10 forskellige pilotprojekter. Under overskriften ”Byerne og det stigende havvand” vil fonden sammen med Kystdirektoratet hjælpe kystkommuner med bæredygtig udvikling af byer, der er udfordret af havvand som følge af det stigende vand.

Puljen kan kommunerne søge ind på senest 29. maj. Altså på onsdag. Betingelsen for at komme i betragtning til milliongaven er, at den ansøgende kommune selv bidrager med et tilsvarende beløb. Og så opstår balladen i byrådssalen.

Da byrådet i september strikkede budgettet for 2019 sammen, var der ingen, der kendte til Realdanias tilbud, og der blev heller ikke sat penge af til medfinansiering af uforudsete projekter. Derfor stod byrådspolitikerne i torsdags med et valg, om de skulle droppe ansøgningen om det 1 million kroner store tilskud, eller om man skulle tage pengene op af kommunekassen her og nu. Enten ved at tage af kassebeholdningen eller ved at tage forskud - og reservere beløbet - på budget 2020.

Halvdelen af beløbet er fundet i budgettet fra ubrugte midler til en nye marina i Løgstør, så reelt skulle der findes en halv million kroner.

Venstres Per Bisgaard synes ikke, det er den rigitge fremgangsmåde, at hive penge op af kommunekassen til den slags projekter. Slet ikke i relation til, at der også snart kommer en ansøgning fra Aalestrup til et sundhedshus.

Partifællen Morten Mejdahl er også arg modstander af ubudgetterede kassetræk, og fandt på byrådsmødet sarkasmen frem:

Det er skammeligt, at vi ikke kan finde pengene i indeværende år. Så er der to alternativer; der er det her kassetræk, og der er muligheden for at vi forlods lader det gå ind i budget 2020. Dér hælder jeg mest til det sidste. Men gør vi det tit nok, vil vi også på den lange bane få en besparelse, for så kan vi på et tidspunkt undlade budgetseminariet, for så er pengene jo brugt.

Millionen kan vokse til flere millioner

De omkring 10 nye pilotptojekter skal omhandle byens møde med vandet og skal resultere i nytænkende helhedsløsninger, hvor byudvikling, planlægning, sikring og beredskab er sammentænkt. Projekterne munder ikke nødvendigvis ud i fysiske projekter. Men 2-3 af pilotprojekterne får efterfølgende mulighed på at søge ind på en ekstra pulje fra Realdania på 40 millioner kroner til støtte for anlægsprojekterne.

Dermed kommer kommuens ansøgning nu til at virke som en slags lottokupon, der kan ende med en stor gevinst til en ny lystbådehavn og højvandssikring i Løgstør.

Det formilder Uffe Bro, formand for Teknik- og Miljøudvalget. Han udtrykker selv skepsis ved at uddele tillægsbevillinger i tide og utide. Men i denne sag var han fast besluttet på at udnytte muligheden.

Tillægsbevilling til Købmager Passage

Det var Uffe Bro også på et andet af byrådets punkter, hvor der skulle findes 2 millioner kroner til realisering af Købmager Passage, som er en åbning mellem Løgstør centrum og havnen. Igen er det Realdania, der har doneret 2 millioner kroner til et projekt på betingelse af tilsvarende medfinansiering af kommunen.

Igen var Morten Mejdahl og Per Bisgaard imod, mens Venstres gruppeformand Kurt Friis Jørgensen talte for tillægsbevillingen:

- Det er fristende at vente til budget, men det kan ikke rigtigt vente. De fleste af os i gruppen er indstillet på at tage pengene op af kassen nu, da den seneste budgetopfølgning viser, at vi har et overskud.

Hos de konservative blev der også flere gange knurret over tillægsbevillingerne. Per Nyborg udtrykte sin støtte til Købmager Passage, men tilføjede:

- Det ærger mig, der skal gives en tillægsbevilling på to millioner kroner. Det er mere reglen end undtagelsen.

Modstanderne mod de to tillægsbevillinger var i mindretal, og dermed blev pengene bevilget.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!