Søndag d. 21. juli 2019 - �rgang 14

Toppedalskolen sætter ”job og uddannelse” på dagsorden

17-03-2019

I skoleåret 2018/2019 er ”job og uddannelse” blevet en del af den timeløse undervisning på mellemtrinnet og i udskolingen. Målet med uddannelse og job er på den lange bane, at gøre alle elever uddannelsesparate, når de efter 9. klasse forlader folkeskolen.

Udover dette langsigtede mål er formålet også at give eleverne nogle erfaringer indenfor feltet. Det er vigtigt, at eleverne bliver bevidste om, hvilke muligheder der er, hvad forskellige job og uddannelser går ud på og hvad, der kan motivere til at nå målet.

- På Toppedalskolen er vi overbeviste om, at disse mål bedst opnås ved at gøre undervisningen så praksisnær som muligt. Eleverne skal ud og have fingrene så meget i virkeligheden som muligt, siger skoleleder Jane Dodensig Hermansen.

- Dette gør vi på Toppedalskolen igennem erhvervspraktikker, brobygning til 10. klasse og ungdomsuddannelserne, virksomhedsbesøg og ved at invitere folk ind for at fortælle om deres jobs og hvordan, de er nået dertil. I uge 7 havde vi besøg af Rune, som til sommer er uddannet astrofysiker og har studiejob på planetariet. Rune fortalte om sin vej igennem uddannelsesforløbet og det at valg også medfører en masse fravalg. I uge 10 havde vi besøg af musikeren og klejnsmeden Tommy, der fortalte om være ordblind og alligevel nå sit mål nemlig at skrive sangtekster og ikke mindst at være en del af et band og optræde. Disse fortællinger gør at eleverne kan identificere sig med gæsterne, stille en masse vedkommende spørgsmål og se muligheder.

I uge 11 har skolens 6. klasse været på virksomhedsbesøg på Rokkedahl Landbrug ved Farstrup. Virksomheden spænder fra landbrug til pasning af dyr, transport, salg af fødevarer, slagteri og meget mere. Her har eleverne beskæftiget sig med, hvor mange forskellige jobs og dermed uddannelser virksomheden rummer samt været ude og få en guidet rundvisning.   

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!