Mandag d. 21. maj 2018 - Årgang 13
Mange gravsteder på Løgstør kirkegård er tomme og der er ikke stor efterspørgsel på dem

Udviklingsplan skal erstatte tommme gravsteder

18-05-2017

Et ændret begravelsesmønster har øget behovet at tænke i nye baner på Løgstør kirkegård, hvor mange gravsteder er blevet nedlagt.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

Næsten hver fjerde, der bliver nedsat på Løgstør Kirkegård, bliver begravet i de ukendtes grav. Mens kistebegravelser i et traditionelt gravsted for 20 år siden var det mest normale, udgør den type begravelser på Løgstør kirkegård nu kun mellem 15 og 20 %.

De mange urnenedsættelser betyder, at der er blevet nedlagt mange gravsteder, som ligger tomme og øde hen med sort jord, flis eller sået til med græs. Tendensen forstærkes af, at et kistegravsted er fredet i 30 år, mens et lille urnegravsted kun er fredet i 10 år. Der er ganske enkelt blevet en masse plads til overs.

Det var baggrunden for en offentlig kirkegårdsvandring i aftes, hvor kirkegårdsleder Michael Degn viste rundt på kirkegården og fortalte om kirkegårdens tanker for fremtiden. Samtidig efterlyste han og kirkegårdsudvalget idéer fra kirkegårdens brugere.

En snes mennesker gik med rundt på kirkegården, der blev taget i brug i 1869. Den er blevet udvidet i flere omgange, men nu er der snarere behov for at indskrænke sig. Det er dog ikke så lige til på en kirkegård. Mere beplantning og mere græs på de nedlagte arealer indgår i stedet i planerne, der endnu langt fra er konkrete. En deltager efterlyste flere bænke, og de kommer, lovede kirkegårdslederen.

I følge Michael Degn er det tanken at lave en udviklingsplan for kirkegårdens fremtidige benyttelse, som skal række 30 år ud i fremtiden. Der vil formentlig gå 7 år, før man kan begynde at føre selve planen ud i livet.

Den 7. septemer 2017 vil der blive afholdt endnu et møde om kirkegårdens udviklingsplan.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!