Søndag d. 24. juni 2018 - Årgang 13

Ulovlige byggerier i Trend kan blive lovlige med et snuptag

11-08-2017

Vesthimmerlands Kommune er indstillet på at lave et lokalplantillæg, som kan lovliggøre en stor del af de ulovlige udhuse, som en anonym person har anmeldt til kommunen.

Af Jacob Dalgaard

I 2016 blev Vesthimmerlands Kommune nærmest bombarderet med anmeldelser om overtrædelser af lokalplanen for sommerhusområdet i Trend. Anmeldelserne omfattede næsten 100 sommerhusgrunde, og overtrædelserne bestod fortrinsvis i, at der var opført skure eller carporte for tæt på skel, eller også var disse bygninger bygget med forkert taghældning i forhold til den restriktive lokalplan.

Anmelderen var en anonym person, som satte medarbejderne i kommunens tekniske forvaltning på arbejde. Forvaltningen har blandt andet været i dialog med Trend Sommerhusforening, som gav udtryk for, at den gerne så, at Trend blev reguleret på samme vilkår som kommunens øvrige sommerhusområder.

Og det er så i nogen udstrækning det, der er lagt op til nu. Ved at lave et lokalplantillæg kan en række af de ulovligt opførte udhuse med et snuptag blive lovlige. Tillægget lægger op til at der fremover må bygges indtil 2,5 meter fra skel, hvor reglerne i dag siger 5 meter. Samtidig vil lokalplantillægget lempe de stramme regler for taghældninger på udhuse i Trend.

Johanne Lundager, der er teamchef i Team Plan og Byg i Vesthimmerlands Kommune, siger, at der selv efter en lempelse vil være en række huse, som ligger for tæt på skel, så der bliver stadig bygninger, som skal fjernes.

- Mange ved det godt, men de har ikke gjort noget ved det, indtil det ikke gik længere, siger Johanne Lundager.

Og det gør det ikke ret meget længere.

Når det nye lokalplantillæg er vedtaget, vil forvaltningen genoptage arbejdet med at få lovliggjort de anonymt anmeldte sager.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!