Fredag d. 22. januar 2021 - �rgang 15

Unge mindst tilfredse med Vesthimmerlands Kommune

23-11-2020

Informationsniveauet i kommunen kan blive bedre. Det er en af konklusionerne i en rapport om borgerinddragelse, som Vesthimmerlands Kommune har fået udarbejdet af studerende fra Aalborg Universitet.

Af Jacob Dalgaard

1.200 borgere i Vesthimmerland blev i juni inviteret til at besvare et spørgeskema, hvor de skulle give deres vurdering af, hvordan de føler sig inddraget i kommunens beslutninger. 369 har svaret på skemaet.

På baggrund af undersøgelsen kan det overordnet set konkluderes, at den generelle borgertilfredshed i Vesthimmerlands Kommune er høj, idet 8 ud af 10 borgere er tilfredse generelt set. Det kan imidlertid også konkluderes, at borgerinddragelsen kan øges – både når det kommer til politiske beslutninger og sagsbehandling – idet borgernes oplevelse af borgerinddragelsen er lav til middel.

Undersøgelsen viser, at den største tilfredshed findes blandt de ældre borgere, mens unge mellem 18 og 30 føler sig mindst tilfredse og mindst inddraget.

Lars Andresen er formand for § 17 udvalget, som netop har som sit mål at inddrage borgerne, og han siger:

"Med henblik på at inddrage de unge har vi helt klart en stor opgave. Et af vores tiltag er demokratidage på ungdomsuddannelserne. Vi startede på VHG i starten af marts inden Corona. Det var en rigtig god dag, hvor vi forsøgte at komme i dialog med de unge og involvere dem i, hvordan demokrati og indflydelse foregår i det kommunale system. Vi håber at kunne fortsætte dette næste år på erhvervsskolerne."

Undersøgelsen peger også på, at cirka halvdelen af borgerne ikke føler sig informeret om politiske beslutninger, som vedrører dem. Lars Andresen erkender, at kommunen her har noget at arbejde med, men at arbejdet allerede er i gang. 

"Her har vi helt klart et område at forbedre. Jeg tror, det drejer sig om, at borgerne bliver bevidste om, hvor og hvordan man tilgår information. Jeg synes, vi er igang med at vende skuden, men det er et langstrakt projekt.
Det er også vigtigt at fastslå, at vi har fået lavet denne undersøgelse for at tage temperaturen på borgerinddragelsen i kommunen nu. Vi har jo sat en masse initiativer igang, og de skulle gerne på sigt vise sig i en mere postive bedømmelse på en del af de parametre, vi spørger ind til i undersøgelsen," siger Lars Andresen.

Borgerundersøgelsen bliver forelagt byrådet på torsdag. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!