Fredag d. 22. januar 2021 - �rgang 15

Usikkerhed om konsekvens for beboere i Aggersborg

27-11-2020

For at få vikingeborgen Aggersborg optaget på UNESCO's tentativliste over Verdensarv er Vesthimmerlands Kommune nu på vej med et restriktivt kommuneplantillæg, som nu sendes i otte ugers høring.

Byrådet var i går rørende enige om at sende et kommuneplantillæg i offentlig høring i otte uger. Tillægget kan få omfattende betydning for beboere tæt på vikingeborgen Aggersborg vest for Aggersborgrimme, hvis det vedtages i sin nuværende form.

Men præcist hvilke konsekvenser havde byrådsmedlemmerne i går svært ved at definere. Men i høringsmaterialet fremgår det, at en nærbufferzone omkring Aggersborg Vikingeborg skal friholdes for:

? vindmøller på 25 m og derover
? vindmøller på under 25 m, herunder husstandsvindmøller,
? byudvikling,
? reflekterende tag på bygninger,
? fritstående solenergianlæg,
? solenergianlæg på tag som kan ses fra Aggersborg Vikingeborg,
? skov og energiskov,
? ændringer der truer udpegningsgrundlaget som verdensarvssted

Især den sidste linje kan virke abstrakt. Men ved væsentlige tilstandsændringer i nærbufferzonen skal relevant statslig myndighed høres, og det er p.t. Slots- og Kulturstyrelsen. Væsentlige tilstandsændringer kan for eksempel være ny kystsikring, udvikling af besøgsfaciliteter til Aggersborg Vikingeborg, etablering af nye læhegn, etablering af tekniske anlæg m.v.

Ingen vindmøller fra Aggersborg til Vitskøl

Udover den restriktive nærbufferzone indeholder forslaget til kommuneplantillæg også en fjernbufferzone, som skal friholde et stort område fra Ullerup i nord til Vitskøl i syd for vindmøller over 25 meter. 

Borgmester Per Bach Laursen præciserede på byrådsmødet, at eksisterende vindmøller i fjernbufferzonen må bevares og repareres. Men når de er udtjente, må de ikke udskiftes med nye. 

Per Bach Laursen forventer desuden, at de berørte lodsejere og beboere i nærbufferonen får direkte besked i deres e-boks om det påtænkte kommuneplantillæg, og Palle Jensen (S) tilføjede, at det er vigtigt, at de berørte naboer til Aggersborg ser på, hvilke begrænsninger tillægget vil påføre deres ejendomme. 

Det er forudsætning for en udpegning til Verdensarv, at verdensarvsstedet er beskyttet ved bufferzoner, og i Danmark betyder dette, at de skal udpeges i kommuneplanen. Men restriktionerne konflikter med ambitionerne om en grøn omstilling, mener Vesntres Jens Lauritzen.

- Det kan jo ikke nytte, at vi vil have grøn omstilling men så lægger så mange restriktioner, at det ikke kan lade sig gøre. Hvis man kan acceptere møllerne ved Aggersborg, forstår jeg ikke, at de ikke kan blive stående, sagde Jens Lauritzen. 

Kommuneplantillægget sendes nu i offentlig høring i 8 uger.

 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!