Onsdag d. 12. august 2020 - �rgang 15

Venstre i Løgstør fortsætter med samme hold

13-02-2020

Godt 25 medlemmer var mødt op i Kulgaarden mandag aften til generalforsamling i Løgstør Venstrevælgerforening. Mads Krarup blev valgt til dirigent, hvorefter formanden Henrik Brønnum Hvorvarp aflagde beretning for 2019, som han omtalte som et travlt år. Vælgerforeningen var blandt andet med påårets dyrskue i Løgstør, og så var der folketingsvalg, hvor Marie Bjerre blev valgt i Himmerlandskredsen.

Kasserer Jesper Jespersen aflagde regnskab, som viste et overskud på kr. 5000.

På valg var Allan Kristensen, Per Borregaard, Mads Krarup og Søren Tranholm og de blev alle genvalgt. Suppleanter blev Lone Buus og Torben Jacobsen, og revisorer blev John Nielsen og Villy Johansen.

Efter generalforsamlingen fik Mads Duedal – rådmand for kultur og fritidsforvaltningen i Aalborg ordet, og der var desuden en orientering fra de lokale byrådsmedlemmer Per Bach Laursen, Jens Lauritzen, Morten Mejdal og Per Bisgaard.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!