Tirsdag d. 20. august 2019 - �rgang 14

Vester Hornum Løberne har afholdt generalforsamling

04-02-2019

Den 29. januar blev der afholdt generalforsamling for Vester Hornum Løberne. Den blev afholdt i Vester Hornum Hallen med 32 fremmødte deltagere.

Formand Inge M. Jensen bød velkommen til de fremmødte.  Efter valg af dirigent og referent lagde formanden ud med at takke for den store deltagelse til arrangementet og kunne berette at klubben, som den 4. marts kan fejre 5års jubilæum, i 2018 har nået rekord stort medlemstal med 28 personlige- og 50 husstandsmedlemskaber. Klubbens faste aktiviteter er stadig de samme. Der løbes 3 gange ugentligt.

Ud over de faste aktiviteter, bliver der arrangeret løb, fælles tilmelding til løb og flere sociale arrangementer. Både Forårs- og Efterårsløbet var meget populære med mange glade og tilfredse deltagere. For Vester Hornum Løberne er et godt depot et ”must”, og det bringer altid glæde.

Klubben står for tilmelding til mange løb, hvor der ofte bliver givet et lille tilskud til medlemmerne. Til Beaute Pacifique kvindeløbet i Hadsund deltog Vester Hornum Løberne med 58 deltagere og var løbets største tilmeldte hold. Der var fælles tilmelding til Kanalløbet i Løgstør med 25 deltagere, og til Aalborg Halvmarathon, hvor turen gik gennem tunnellen med 27 deltagere. Klubben stod i årets løb for 25 arrangementer, samt fællestilmelding til 17 løb.

Formandens beretning blev godkendt. Det reviderede regnskab blev fremlagt af kasserer Lone Gertsen og blev også godkendt af generalforsamlingen.

På valg til bestyrelsen var Mai-Britt Frimor og Poul Jørgensen. De blev begge genvalgt uden modkandidater. Valgt til 1. suppleant blev Helle Bæk. Der var ingen indkomne forslag. Kontingentet for 2020 forbliver uændret.

Under Eventuelt fremlagde næsteformand Mai-Britt et oplæg til, hvordan klubben kan tilrettelægge træningen, så den tilpasses de forskellige medlemmers behov og ønsker. Forslaget er, at lave et Iform-hold, hvor motion kombineret med det hyggelige samvær er vigtigt. Tempoet og distance tilpasses efter de fremmødte og alle er bevidst om og tager ansvar for, at ingen skal løbe alene.

Desuden vil der være en Tempogruppe for de, som gerne vil have lidt mere fart i skoene. Måske i form af intervaltræning eller som gerne vil træne sig op til at løbe længere.  Hvis man løber sammen med ”tempogruppen” kan man risikere at komme til at løbe alene noget af turen. Oplægget blev modtaget positiv og drøftet blandt de fremmødte.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!