Søndag d. 24. januar 2021 - �rgang 15

Vesthimmerland får igen en nærpolitistation

16-12-2020

I aftes blev Folketingets partier med undtagelse af Venstre enige om et politiforlig, der skal sikre Vesthimmerland en såkaldt lokal nærpolitienhed med mindst 15 timers ugentlig åbningstid.

Af Jacob Dalgaard

Mere politi i nærområdet. Det er en del af essensen i det nye politiforlig, som blev aftalt i aftes. Allerede i februar meldte regeringen ud, at de ville oprette 20 nye nærpolitistationer i Danmark, hvoraf de 10 skulle placeres vest for Storebælt. 

Nu er der flertal for en aftale, der sikrer disse 20 nærpolitienheder, som de kaldes i aftaleteksten. Og to af dem placeres i Nordjylland i Brønderlev og Vesthimmerlands Kommuner. 

- At vi får en ny nærpolitistation er et vigtigt skridt mod mere borgertryghed i Vesthimmerland. Vi har også arbejdet hårdt for at tydeliggøre behovet, så aftenens nyhed glæder vi os over og ser frem til at modtage konkrete planer for den nye og kommende politistation i Vesthimmerland, siger borgmester Per Bach Laursen i Vesthimmerland. 

Borgmesteren sagde i går inden politiforliget blev vedtaget, at han ikke vil blande sig i, hvor den vesthimmerlandske nærpolitienhed skal placeres. Det skal være en faglig afgørelse, sagde han. 

Det skal der nok være andre, der har en mening om, men hos Nordjyllands Politikreds, der får til opgave at udpege de endelige placeringer, er aftalen stadig helt ny. Først senere i dag vil ledelsen holde et møde, før den kan forholde sig til spørgsmålet.

Men politiforliget sikrer, at de nyenærpolitienheder skal have åbent mindst 15 timer om ugen, og være betjent af mindst 5 politibetjente. 

På nærpolitienheden vil borgerne kunne foretage anmeldelser, være i dialog med politiet og få råd og vejledning. Ved siden af borgerhenvendelserne kan betjentene på nærpolitienhederne f.eks. foretage sagsbehandling af mindre sager, lave telefoniske tryghedsopfølgninger samt forberede og samle op på bekymringssamtaler med lokalområdets unge. Samtidig vil betjentene knyttet til nærpolitienhederne kunne patruljere i lokalområdet som et supplement til beredskabet. Eksempelvis vil lokalbetjentene kunne indhente videoovervågning fra f.eks. et butikstyveri eller aflægge besøg hos indbrudsramte borgere og optage anmeldelse samt vejlede om kriminalpræventive tiltag og sikring af egen bolig.

En anden væsentlig opgave for lokalpolitiet er forebyggende arbejde over for børn og unge, både i relation til risikoadfærd som f.eks. hash- eller alkoholforbrug og i relation til utryghedsskabende adfærd, alvorlig kriminalitet som vold eller røveri og en eventuel bekymring for rekruttering til bandegrupperinger. De 20 nærpolitienheder kan desuden anvendes som supplerende arbejdssted for beredskabet, så beredskabspatruljerne ikke behøver at vende tilbage til udkørselsstedet, når de eksempelvis skal foretage mindre afhøringer eller holde pauser mv. Det betyder, at beredskabspatruljen kan blive i lokalområdet i løbet af vagten.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!