Torsdag d. 6. august 2020 - �rgang 15

Vesthimmerlands kulturpris flytter

16-01-2020

Uddelingen af Vesthimmerlands Kulturpris holder flyttedag og bliver fremover uddelt i forbindelse med Kulturugen Aha! i uge 10

Vesthimmerlands Kulturpris er tidligere blevet uddelt sammen med Fritidsprisen ved den årlige prisfest i november, hvor der traditionen tro også hædres en stor gruppe idræts-ambassadører.

Kulturprisen og Kulturugen er som skabt for hinanden, og der er en naturlig sammenhæng mellem de to. Derfor er det også nærliggende, at Kulturprisen uddeles i uge 10, hvor kommunens mange kulturaktører sætter fuld fart på kulturelle arrangementer og tiltag.

Kandidater kan indstilles indtil og med 1. februar
Kulturprisen tildeles en person eller en gruppe af personer, der har ydet en særlig indsats inden for kulturlivet i Vesthimmerlands kommune. Alle borgere i Vesthimmerlands kommune kan indstilles til prisen, og modtageren vælges blandt forslag fra borgerne.

Det står altså enhver frit for at indstille en eller flere personer til Kulturprisen. Det er dog en betingelse, at det er personer, der har eller har haft et betydeligt virke inden for kulturformidling eller kulturudøvelse, og det skal være personer, der har formået at gøre kulturen synlig og nærværende.

Der er deadline for indstillinger d. 1. februar, hvorefter Vesthimmerlands Kulturråd vil behandle alle indstillinger og udpege årets modtager.

Kulturprisen vil blive uddelt i Vesthimmerlands Musikhus ALFA søndag d. 8. marts kl. 15.30 ved et festligt arrangement, hvor Vesthimmerlands Kulturråd er værter.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!