Torsdag d. 22. august 2019 - �rgang 14

Vesthimmerlandsk charmeoffensiv skal tiltrække læger

03-02-2019

Læger skal blandt andet tilbydes guidet busrundtur i Vesthimmerland og informationsmøder om Vesthimmerland. Målet er at øge kendskabet til Vesthimmerland blandt potentielle praktiserende læger i kommunen.

Lægedækningen i Aalestrup, Farsø og Løgstør er truet, og i Aalestrup og Farsø er der allerede ubesatte lægeklinikker. Desuden er gennemsnitsalderen for de praktiserende læger høj, og der er derfor et større generationsskifte på vej. Men yngre læger står ikke i kø for at slå sig ned i en lægepraksis i Vesthimmerlands mindre byer.

Selv om det er en opgave for Region Nordjylland at sikre lægedækningen, påtager Vesthimmerlands Kommune sig en del af ansvaret for at sikre sine borgere lægedækning. Forvaltningen har derfor foreslået en række tiltag, som skal få læger til at rette opmærksomheden mod Vesthimmerland.

Der foreslås blandt andet arrangeret en årlig bustur for medicinstuderende, læger i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger samt praktiserende læger med interesse for at afsøge Vesthimmerland som mulighed for etablering af praksis. Denne dag skal afholdes i 2. kvartal, og deltagerne skal bydes velkommen af borgmesteren og sundhedsudvalgsformanden.

På busturen er idéen at introducere lægerne for befolkningssammensætningen, sygdomsmønster og kommunale sundheds- og ældretilbud i kommunen. Undervejs skal lægerne gerne besøge Aalestrup Læge- og Sundhedshus, Farsø Sygehus og Sundhedscenter Vesthimmerland samt høre om planerne om et nyt sundhedshus i Farsø.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Nordjylland har været med til at udarbejde det nye initiativ i Vesthimmerland, og organisationen vil også være behjælpelig med at afdække mulighederne for at slå sig ned som privatpraktiserende læge i Vesthimmerland.

Som en del af initiativet skal der også afholdes informationsmøder for læger, der har vist interesse for Vesthimmerland, hvor der skal informeres om det etablerede netværk på sundhedsområdet. Derudover skal der annonceres i Ugeskrift for Læger, på Facebook og direkte på universiteterne i Aalborg og Aarhus.

På tirsdag den 5. februar skal Sundhedsudvalget tage stilling til, om man skal sætte denne charmeoffensiv i værk. Økonomisk kan det hele gøres for anslået 27.500 kroner om året.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!