Fredag d. 10. juli 2020 - �rgang 15
Erhverv Væksthimmerland har sammen med Dansk Erhvervsfremme lavet en analyse af coronakrisens effekt på det vesthimmerlandske erhvervslivs. Grafen her er en del af analysen baseret på 155 virksomheders besvarelser.

Vesthimmerlandske butikker får halv million kroner i sommergave

28-06-2020

De fire handelsstandsforeninger i Løgstør, Farsø, Aars og Aalestrup har søgt og fået tilsagn om et særtilskud på 500.000 kroner.

Af Jacob Dalgaard

Trods statslige kompensationsordninger og genåbning af samfundet, stønner det lokale handelsliv i skyggen af coronakrisen.

"Nedlukningen af samfundet i forbindelse med Covid-19 kan desværre få den konsekvens, at det også bliver nedlukningen af flere af butikkerne her i Vesthimmerland, hvis der ikke bliver gjort noget helt ekstraordinært."

Så dystert tegner de fire handelsstandsforeninger billedet af det lokale handelsliv i et brev, som foreningerne sammen har sendt til Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune. 

Brevet har gjort indtryk på politikerne, og da ansøgningen i torsdags skulle behandles af byrådet var der enighed hele vejen rundt om at gøre noget ekstraordinært og hive en halv million kroner op af kommunekassen til de fire handelsstandsforeninger. Særtilskuddet kommer oveni i de 441.000 kroner, som foreningerne i forvejen modtager i kommunalt tilskud fordelt efter foreningernes størrelse. 

De ekstra penge tager politikerne fra den pulje på 1 million kroner, som kommunen sparer, fordi Made in Denmark i år er aflyst. Pengene er  øremærket til aktiviteter i forbindelse med genåbningen af samfundet. De 4 foreninger kan bruge pengene forskelligt men skal afrapportere til Vesthimmerlands Kommune om, hvordan de bliver anvendt.

Vesthimmerlands erhvervsliv sluppet nådigt

Handelsstandsforeningernes krise, der også delvis tilskrives stigende nethandel, er heldigvis ikke kendetegnende for det samlede erhvervsliv i kommunen. Erhverv Væksthimmerland har sammen med Dansk Erhvervsfremme fået gennemført en spørgeskema-analyse hos erhvervslivet i Vesthimmerland for at danne sig et overblik over effekterne af coronakrisens første fase. 

- Vi mener, at der kan ses tegn på, at vi overordnet set indtil videre er sluppet rimeligt godt igennem de første faser af Corona-krisen, lyder vurderingen fra erhvervschef Dan Skovgaard. 

 

Vurderingen understøttes af analysen, der blandt andet viser, at blandt de 155 virksomheders besvarelser, har kun 10 procent afskediget medarbejdere, mens 81% har fastholdt et uændret antal ansatte. Undersøgelsen viser også, at næsten 75 % af de medvirkende virksomheder ikke har benyttet sig af statens lønkompensationsordning. 

 

Det er dog kun 21 % af de 155 virksomheder, der kan svare, at Covid-19 ikke har haft en negativ konsekvens på virksomheden.  

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!