Lørdag d. 6. juni 2020 - �rgang 15

VHG’s elever blev rystet sammen i studieretningsklasser

09-11-2019

Med den stadig forholdsvis nye gymnasiereform blev det bestemt, at alle danske elever i den treårige STX-uddannelse først skal igennem et grundforløb, inden de midlertidige klasser brydes op efter elevernes valg af studieretninger. Dermed skal eleverne i nye klasser, og for at give dem den bedste overgang hertil, havde gymnasiet bl.a. allieret sig med Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev og deres teambuilding-eksperter for at give eleverne en rigtig god dag, hvor de blev rystet sammen.

En tidlig morgen kørte to store busser mod nord med alle VHG’s 1g’ere og udpegede lærere af sted for at besøge idrætshøjskolen i Brønderslev og mødet med en indholdsrig dag, hvor alle de unge mennesker blev udfordret på mod, fysisk anstrengelse og ikke mindst evnen til at samarbejde.

Det blev en minderig dag, hvor de nye gymnasieklasser blev stillet over for udfordringer som støvlekast, samarbejds-crossfit samt en tur op i det blå i skolens fine klatrercenter og for mange en lang hængetur med nedadgående linetur langs fodboldbanen.

Idrætshøjskolens teambuilding-elever var meget entusiastiske, og i det hele taget blev VHG beværtet i top, og på hjemturen fornemmede man, at lydniveauet blandt elevernes indbyrdes talen var steget betragteligt, hvilket jo er et tegn på, at dagen havde levet op til sin hensigt.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!