Tirsdag d. 18. februar 2020 - �rgang 15

Viceborgmester alene om modstand mod karakterer

30-08-2019

SF's viceborgmester Theresa Berg Andersen stod helt alene med sin modstand mod et forsøg med karakterer i 7. klasse på Løgstør Skole.

Af Jacob Dalgaard

Løgstør Skole har i tre år som et forsøg fået lov til at give elever karakterer i 7. klasse. Den ordning ønsker skolen at forlænge, og det skulle byrådet i går stemme om. Afstemningen viste 21 mod 1 i ansøgningens favør, da de fremmødte medlemmer havde stemt.

Helt alene med sit standpunkt stod Theresa Berg Andersen, der luftede sin harme mod karakterer, tests og prøver. 

Løgstør Skole har ellers haft gode erfaringer med ordningen de seneste tre år, hvor karaktererne i 7. klasse har smittet positivt af på elevernes vej til at blive erklæret uddannelsesparate i 8. klasse.

Netop skolens betragtninger fik andre karakter-skeptikere til at støtte op om Børne- og Familieudvalgets indstilling om at forlænge ordningen. Selv Theresa Berg Andersens partifælle, Niels Heebøll, som mener, at det lokale initiativ fra skolen og dens erfaringer er vigtigere at lytte til.

Selv om viceborgmesteren fik hug for sin holdning fra alle flanker i byrådssalen, stod hun fast på at afvise Løgstør Skoles ansøgning. Hun havde tværtimod hellere set, at Vesthimmerlands Kommune som et frikommuneforsøg havde afskaffet de nationale tests. I øvrigt havde hun også gerne set nogle tal for elevernes uddannelsesparathed før og efter indførelsen af karakterer i 7. klasse.

Men viceborgmesteren var i klart mindretal, og Løgstør skole kan dermed fortsætte med at uddele karakterer til 7. klasserne de næste tre år i en ny forsøgsperiode.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!