Tirsdag d. 23. april 2019 - Årgang 14

VisitVesthimmerlands samarbejde med mindre overnatningssteder bærer frugt

07-12-2018

Det online registreringssystem, som blev lanceret i februar 2018 af VisitVesthimmerland, bidrager til en større indsigt i antal overnatninger i Vesthimmerland og et værktøj som bruges i samarbejde med turismeerhvervet om at få flere turister til Vesthimmerland.

På nuværende tidspunkt berører Danmarks Statistiks optælling af antal overnatninger i Danmark kun overnatningssteder med 40+ sengepladser og campingpladser med 75+ enheder. Dette betyder, at tallene fra Danmarks Statistik ikke viser et retvisende billede af antal overnatninger i Vesthimmerland, da mange overnatningssteder i Vesthimmerland har under 40 senge eller under
75 campingenheder. Med andre ord, er det statistik fra større overnatningssteder, som alene giver det fulde billede af antal overnatninger i Vesthimmerland.

Overnatningstal i turismebranchen bliver brugt til at måle en destinations succes og attraktivitet. Derfor er det vigtigt, at få det fulde billede af, hvor mange overnatninger, der reelt er i Vesthimmerland, hvilket VisitVesthimmerland samarbejder med de mindre overnatningssteder om via det online registreringssystem. Ved at registrere overnatningerne får overnatningsstederne etstørre overblik over deres sæsoner og gæster.

Resultatet af indberetningerne i 2018 - en spæd start
“De deltagende overnatningssteder i Vesthimmerland har indberettet 4.808 antal overnatninger i perioden februar-november 2018 via det online registreringssystem - det vil sige tal, som ellers ikke ville have været synlige nogen steder. Dette er en spæd start på at kunne supplere disse overnatningstal til den eksisterende data fra Danmarks Statistik. På sigt håber vi, at dataen kan
bruges til at skabe et mere retvisende billede af antal overnatninger. ” siger Turistdirektør Jimmi Petersen.

Ifølge indberetningerne kommer gæsterne på de mindre overnatningssteder primært fra Danmark, Norge, Tyskland og Sverige med forskellige formål, som både kan være fritid og forretning.

Registreringen fortsætter i 2019
Efter et møde med de deltagende overnatningssteder, er det besluttet, at registreringen af antal overnatninger for de mindre overnatningssteder fortsætter i 2019, men med visse forbedringer og ændringer. Hvis man som mindre overnatningssted i Vesthimmerland ønsker at være med til at registrere overnatningerne via det online system, skal man tilmelde sig her:
www.fritilmeld.dk/overnatningsregistrering2019 eller kontakte VisitVesthimmerland på info@visitvesthimmerland.dk.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!