Lørdag d. 16. februar 2019 - Årgang 14

Landsdækkenede afbrændingsforbud

05-07-2018

Landet over vil der fra onsdag den 4. juli kl. 12:00 være et landsdækkende afbrændingsforbud.

Afbrændingsforbuddet gælder typisk afbrænding af følgende:

  • Haveaffald, halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
  • Affald fra skovbrug
  • Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv
  • Bål

Desuden gælder forbuddet også ofte brug af apparater og lign. i det fri, herunder:

  • Ildsteder
  • Apparater og lignende der fungerer ved afbrænding, eksempelvis svejse- eller skære-aggregater
  • Ukrudtsbrændere
  • Blæselamper
  • Udtørringsapparater
  • Afbrænding af pyroteknik, dvs. at tilladelser til festfyrværkeri vurderes nøje ud fra hver sag.

Det kommer dog alt sammen an på det enkelte beredskab, da der er forskellige regler beredskab til beredskab. Derfor er det vigtigt, at man orienterer sig hos sit lokale beredskab. Danske Beredskaber er interesseorganisation for de 24 kommunale beredskaber, og kan derfor ikke være behjælpelige med de enkelte afbrændingsforbud i det enkelte beredskab, da det er det lokale beredskab, der er myndighed. Derfor er al denne tekst generel. 

Du kan desuden læse mere i afbrændingsbekendtgørelsen, som du finder lige her.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!