Tirsdag d. 19. januar 2021 - �rgang 15

Politiet satte fokus på cyklister og knallertkørere

30-05-2019

Politiet gennemførte i uge 21 en målrettet indsat mod cyklister og knallerter med særligt fokus på deres adfærd i trafikken som fx manglende lys, kørsel frem for rødt lys, kørsel på fortov og anden trafikfarlig og generende adfærd.

Derudover blev der også kigget på køretøjernes tilstand, herunder ændrede knallerter med hastigheder over det tilladte.
I 2017 var cyklister og knallertkørere involveret i lidt over 1000 ulykker med personskade, hvor 27 cyklister og 9 knallertkørere blev dræbt. Over den seneste 5-årige periode har antallet af alvorlige ulykker for cyklister og knallertkørere, været status quo.

Ved indsatsen i uge 21 blev der i hele perioden standset 1551 køretøjer herunder biler, cykler og knallerter. Der blev konstateret 1023 forseelser, heraf bl.a.:

  *   Kørsel frem for rødt/gult lys:  265
  *   Lygteføring, forkert eller mangelfuld: 2
  *   Cyklist/knallert – kørsel på fortov/gangsti: 62
  *   Cyklist/knallert – kørsel mod ensretning: 137
  *   Benyttet håndholdt mobiltelefon: 147
  *   Hastighedsoverskridelse ved konstruktivt ændrede knallerter: 42
  *   Styrthjelm ikke benyttet: 19

Under den tilsvarende indsats i uge 4 i 2019 blev der konstateret lidt flere sigtelser, nemlig 1206. Samtidig blev 3231 køretøjer bragt til standsning, hvilket svarer til cirka det dobbelte af denne uges standsede køretøjer.

”Da vi i færdselspolitiet helt grundlæggende arbejder for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, og da cykler og knallert i 2017 var repræsenteret i ca. hvert 3. uheld, fortsætter vi også vores fokus på dette område,” siger politiassistent, Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!